gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Zaproszenie na XII Sesję Rady Gminy - 22.01.2016 r.

Olszanka,  dnia 14.01. 2016r.

Rada Gminy   

Olszanka                                                                                                      

OGŁOSZENIE

                                            

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na XII Sesję Rady Gminy Olszanka , która odbędzie się  w dniu   22.01.2016r. (piątek) o godz. 09.00 w siedzibie Stowarzyszenia w Olszance.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Sprawozdanie z działalności  Komisji Rewizyjnej w 2015 roku.
 9. Podjęcie uchwał:
 • w  sprawie zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016;
 • w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Olszanka na rok 2016;
 • w sprawi uchwalenia planu pracy Rady Gminy Olszanka na rok 2016;
 • w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu gminy;
 • w sprawie zmiany uchwały nr IX/83/2015 z dnia 29 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji;
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/77/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 25.09.2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
 • w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu;
 1. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant