gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Zaproszenie na XX Sesję Rady Gminy - 27.10.2016 r.

 Olszanka,  dnia 19.10. 2016r.

Rada Gminy   

Olszanka

 

OGŁOSZENIE               

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na XX Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się  w dniu   27.10.2016r. (czwartek) o godz. 11.00 w obiekcie rekreacyjno – sportowym w Olszance.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowych.
 9. Informacja nt. oświaty
 10. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016;
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XI/94/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 roku w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2016-2030;
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr X/87/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 27.11.2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku;
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XII/82/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.10.2015r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka oraz warunków i sposobu ich przyznawania;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Olszanka na czas oznaczony;
 1. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant