gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Gminy Olszanka

Olszanka,  dnia  16.03.2018r.

Rada Gminy   

Olszanka                                                                                                         

 

OGŁOSZENIE

           

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka  na XXXVIII Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu  26.03.2018r. (poniedziałek) o godz.10.00  w obiekcie rekreacyjno – sportowym w Olszance.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Informacja nt. gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Olszanka.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 9. Podjęcie uchwał:
 • w  sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018;
 • w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
 • w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Olszanka;
 • w sprawie podziału Gminy Olszanka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
 • w sprawie podziału Gminy Olszanka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
 1. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant