gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Gminy Olszanka - 27.04.2018r.

Olszanka,  dnia  19.04.2018r.

Rada Gminy   

Olszanka

 

OGŁOSZENIE

           

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka  na XXXIX Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu  27.04.2018r. (piątek) o godz.09.00  w obiekcie rekreacyjno – sportowym w Olszance.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Informacja Dyrektora GOKiS nt. wykonania  zadań  w 2017r.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 9. Podjęcie uchwał:
 1. w  sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2018;
 2. w zmiany Uchwały Nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2018-2030;
 3. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/260/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim;
 4. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim;
 5. w sprawie  opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olszanka
 6. w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Olszance, poprzez przeniesienie jego siedziby;
 7. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/259/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza;
 8. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1180 O na odcinku Pogorzela - Michałów celem zwiększenia bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji"’;
 9. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Przylesie;
 1. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant