gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu  Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Urząd Gminy

 

 

URZĄD GMINY OLSZANKA
Olszanka 16
49-332 Olszanka


tel.    77 412 96 82,  77 412 96 83,  77 412 96 84, 77 412 96 85,  77 412 96 86
fax.   77 412 96 83
e-mail : ug@olszanka.pl
www.olszanka.pl
www.bip.olszanka.pl

RACHUNEK BANKOWY

Bank Spółdzielczy Grodków - Łosiów 
Nr 35 8870 0005 1004 0110 1576 0202
- opłata skarbowa
- udziały Urzędów Skarbowych
Nr 05 8870 0005 2004 0110 1576 0212
- podatki
- czynsze za lokale
- dzierżawy gruntu
- opłata za kanalizację
- zaliczka alimentacyjna
- zajecie pasa drogowego
- zezwolenie na sprzedaż alkoholu
- opłata eksploatacyjna

 

 

Godziny urzędowania:

- w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00

- od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

 

Wójt Gminy Aneta Rabczewska
Sekretarz Gminy Ewa Rosińska
Skarbnik Gminy Joanna Kopij

 

 

INFORMACJA

w sprawie przyjęć Obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji

Informuje się, że w Urzędzie Gminy Olszanka skargi, wnioski i petycje przyjmuje:

  • Wójt Gminy – w poniedziałki od godz. 9.00 do godz. 12.00,
  • Sekretarz Gminy - w piątki od godz. 9.00 do godz. 12.00,
  • Kierownicy referatów oraz pozostali pracownicy Urzędu - codziennie w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Po godzinach pracy przyjęcia Obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji przez Wójta i Sekretarza Gminy odbywają się w każdą środę od godz. 15.00 do godz. 16.00, po uprzednim zgłoszeniu najpóźniej w przeddzień ustalonego dnia przyjęć, osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Olszanka, telefonicznie lub za pomocą telefaxu na nr tel. fax 77 412 96 83, wew. 101 lub 120 lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Olszanka 49-332 Olszanka 16, bądź pocztą elektroniczną: ug@olszanka.pl albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.


Sprawy przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji prowadzi stanowisko pracy:
Kierownika USC - pok. Nr 15, tel. 77 412 96 83 wew. 120
oraz w zastępstwie
Stanowisko pracy ds. Administracji – pok. Nr 6,
tel. 77 412 96 83 wew. 101.