gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Kultura

Działalność kulturalną w gminie prowadzi i koordynuje:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance
 
www.gokis-olszanka.eu

Adres: Krzyżowice 72
49-332 Olszanka
Woj. opolskie
Tel.(fax): 77/4129023
e-mail:
Dyrektor GOKiS:  Maria Pikul
p.o. Główna księgowa GOKiS: Magdalena Nowak

Gmina Olszanka upowszechnia tradycje kulturowe głównie patriotyczne przywiezione przez byłych mieszkańców terenów wschodnich (Wołyń, Tarnopol).
Od 19 lat Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance jest organizatorem Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej "Tobie Polsko".
Festiwal odbywa się w dwóch etapach:
I etap w październiku - przesłuchania;
II etap w listopadzie - finał - koncert laureatów w kościele parafialnym w Pogorzeli.
Mówiąc o Gminie Olszanka oraz o Kulturze nie sposób pominąć Zespołu Białe Orły z Pogorzeli. Zespół powstał w 1988 r., a jego pierwszym kierownikiem był Pan Wojciech Oliwa – członek oddziałów samoobrony Przebraża na Wołyniu. Zamierzeniem członków Zespołu było głównie kultywowanie tradycji patriotycznych wśród młodzieży z Pogorzeli i Olszanki. Dziś to zamierzenie się spełniło. Przez okres niemalże 20 lat swojej działalności Białe Orły zasłynęły w całym województwie uczestnicząc w wielu konkursach, przeglądach i festiwalach, zdobywając wiele nagród. Zespół był pierwszym Laureatem Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko” i do dziś zdobywa na nim nagrody i wyróżnienia. Białe Orły oklaskiwane były na wojewódzkich przeglądach i festiwalach muzycznych. Zespół zdobywał laury, miedzy innymi na Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej „Wiatraki” i na Opolskim Święcie Pieśni Ludowej. Kierownikiem Białych Orłów jest Pan Józef Rosiński.
Ponadto w trakcie roku organizowanych jest wiele plenerowych imprez artystycznych przygotowywanych dla mieszkańców Gminy i z ich aktywnym udziałem.
  W latach 1999-2006 w gminie Olszanka powstały Stowarzyszenia Wiejskie, które to aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym Gminy poprzez organizację wielu imprez o charakterze kulturalnym, sportowym oraz promującym produkt lokalny. 
Ogromnym zainteresowaniem ciesza się organizowane przez Stowarzyszenia Europejskie Targi Chłopskie w Krzyżowicach, Jarmark Olszański w Olszance, festyny letnie w Przylesiu oraz w Janowie, a także organizowane akcje letnie dla dzieci w Jankowicach Wielkich.
Na dzień dzisiejszy aktywnie działa 8 stowarzyszeń tj.:
 1. Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowic
 2. Towarzystwo Kobiet Wiejskich w Pogorzeli
 3. Towarzystwo Przyjaciół Michałowa
 4. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Janów
 5. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka
 6. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jankowice Wielkie „JANKO”
 7. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Przylesie
 8. Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”, w skład której wchodzą 3 Gminy: Lewin Brzeski, Olszanka oraz Skarbimierz
            Od 1946 r. na terenie Gminy Olszanka działają Ochotnicze Straże Pożarne.
W 6 jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej: w Olszance, Przylesiu, Jankowicach Wielkich, Czeskiej Wsi, Krzyżowicach i Michałowie zrzeszonych jest 246 strażaków. Dwie jednostki: OSP Przylesie i OSP Olszanka wpisane są do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Poza działalnością w zakresie ochrony przeciwpożarowej, strażacy aktywnie włączają się w działania na rzecz rozwoju poszczególnych miejscowości w Gminie.

CYKLICZNE IMPREZY I WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ GOKiS:
 
STYCZEŃ
 • Przegląd Zespołów Kolędniczych
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Dzień Seniora
 
MARZEC
 • Przegląd Zespołów Artystycznych
 
KWIECIEŃ
 • Konkurs Kroszonkarski i konkurs na najpiękniejszą palmę
 
MAJ
 • Gminne Biegi Konstytucji 3-ego Maja
 • Wieczornica z okazji Dnia Matki
 • Tydzień Bibliotek, Dzień Bibliotekarza, „Cała Polska czyta dzieciom i my też czytamy – kwartalne spotkania z książką”
 
CZERWIEC
 • Konkurs recytatorski dla przedszkolaków z terenu Gminy Olszanka
 • Festyn z okazji Dnia Dziecka
 
LIPIEC
 • Jarmark Olszański / Dni Olszanki 
SIERPIEŃ
 • Impreza Integracyjna „Pożegnanie wakacji”
 
WRZESIEŃ
 • Gminne Dożynki
 • Dożynki Powiatowe
 • Europejskie Targi Chłopskie w Krzyżowicach
 
PAŹDZIERNIK
 • Przegląd Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko” 
LISTOPAD
 • Koncert Laureatów Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko”
GRUDZIEŃ
 • Spotkanie z Mikołajem