gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu  Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy - 21.11.2013r.

Rada Gminy
Olszanka

Olszanka,  dnia 21.11. 2013r.

OGŁOSZENIE

Zapraszamy mieszkańców Gminy Olszanka na XL Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu
29 listopada  2013 roku   (piątek)  o godz. 09.00. w świetlicy wiejskiej w  Michałowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.
2. Przedstawienie  porządku obrad.
3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5. Informacja nt. działalności GOPS.
6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
7. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących  Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwał:
a. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia              
04 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2013,
b. w sprawie przyjęcia programu uchwalenia Programu współpracy Gminy Olszanka na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
c. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Olszanka
9. Informacja Wójta Gminy nt. przedłożonego projektu  budżetu na 2014 rok.
10. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka
11. Wnioski Sołtysów
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 


     Przewodniczący Rady
      /-/ Walenty Oliwa