gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Zaproszenie na V Sesję Rady Gminy - 18.03.2015 r.

Olszanka,  dnia 10.03.2015r.

Rada Gminy

Olszanka  

 

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na V Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się  w dniu  18.03.2015r. (ŚRODA) o godz. 09:00 w siedzibie Stowarzyszenia w Krzyżowicach (budynek byłej szkoły).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.

2. Przedstawienie  porządku obrad.

3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących  Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.

7. Zakład Gospodarki Komunalnej – informacja za rok 2014;

8. Informacja o przygotowaniu do realizacji zadań inwestycyjnych;

9.  Informacja nt. projektu uchwały złożonego  przez mieszkańców w sprawie wyznaczenia kierunku rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie gminy Olszanka;

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

11. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2015;
 • w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olszanka na czas oznaczony do 3 lat;
 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2015;
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr II/17/2015 Rady Gminy Olszanka z dn.  18.12.2014r. w sprawie przystąpienia Gminy Olszanka  do realizacji projektu pn. „Uwierz  w siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Olszanka w Międzygminnym   Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „PROWOD” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Czarnowąsach.
 1. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant