gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu  Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Zaproszenie na VI Sesję Rady Gminy - 30.04.2015 r.

Olszanka,  dnia 22.04. 2015 r.

Rada Gminy

Olszanka

 

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na VI Sesję Rady Gminy Olszanka , która odbędzie się  w dniu   30.04.2015r. (czwartek) o godz. 13.00 w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.

2. Przedstawienie  porządku obrad.

3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących  Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.

7. Informacja Dyrektora GOKiS nt. wykonania  zadań w 2014r.

8. Sprawozdanie z działalności GOPS.

9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.  

10.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

11.Podjęcie uchwał:

  • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora GOKiS;
  • w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2015;
  • w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2015-2022;
  • w sprawie zmiany uchwały Nr IX/66/2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.06.2011r.w  sprawie poboru podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  • w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej.

12. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka
13. Wnioski Sołtysów
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant