gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu  Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Zaproszenie na IX Sesję Rady Gminy - 29.10.2015 r.

Olszanka,  dnia 21.10. 2015r.

Rada Gminy   

Olszanka

OGŁOSZENIE

                                            

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na IX Sesję Rady Gminy Olszanka , która odbędzie się  w dniu   29.10.2015r. (czwartek) o godz. 09.00 w siedzibie Stowarzyszenia w Olszance.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5.Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6.Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.

7.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.Informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowych.

9.Informacja PUP w Brzegu nt. realizowanego projektu.

10.Informacja nt. oświaty.

11.Podjęcie uchwał:

  • w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2015,
  • w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/131/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 kwietnia 2012 r.  w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance,
  • w sprawie trybu udzielania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

12. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
13. Wnioski Sołtysów
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant