gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Zaproszenie na XI Sesję Rady Gminy - 17.12.2015 r.

Olszanka,  dnia 09.12. 2015r.

Rada Gminy   

Olszanka                                                                                                          

 

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na XI Sesję Rady Gminy Olszanka , która odbędzie się  w dniu   17.12.2015r. (czwartek) o godz. 09.00 w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. nformacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Odczytanie projektu uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2016-2030.
 9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej.
 10. Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016.
 11. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu uchwały budżetowej.
 12. Odczytanie stanowiska Komisji Finansów, Budżetu i Planu.
 13. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy względem wniosku Komisji Finansów, Budżetu i Planu.
 14. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2016-2030 oraz w sprawie budżetu Gminy Olszanka na rok 2016, w tym nad wniesionymi propozycjami zmian i poprawek.
 15. Podjęcie uchwał:
 • w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2016-2030;
 • w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016
 • w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2015,
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/261/2013 w  sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych na lata 2014-2020;
 • w sprawie ustalenia zasad o kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka;
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/83/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 października 2015r. w sprawie trybu udzielania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez  osobę fizyczną lub prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
 1. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant